Kárpáti Andrea

A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig


Tervezés, konstruálás

A környezetkultúra műveltségterülete 1998 óta szerepel a magyarországi vizuális nevelési alapdokumentumokban (Gaul, 1998, 2001; Gaul és Kárpáti, 2011). A vizuális kultúra műveltségterület választható tantárgyaként több ezer általános és középiskolában jelen van. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen szerezhető tanári diploma „Rajz és környezetkultúra” szakos képzettséget igazol. Ezt a témakört oktatják más, háztartási és technikai ismereteket közvetítő tantárgyak keretein belül is, értékelésében pedig a tárgyelemzés, tárgytervezés és tárgyalkotás, az épített környezet alkotói és befogadói megismerése mellett olyan feladatok is szerepelnek, amelyek megoldásához problémaérzékeny, környezettudatos szemlélet szükséges, amely sokféle tananyaggal és rajzpedagógiai módszerrel kialakítható. A tervezés és konstruálás már hatéves korban megjelenő és vizsgálható képességek, amelyek érdekes feladatokkal – például az 1990-es években nagy sikerrel zajlott „Tervezzünk tárgyakat!” versenyeken – jól megfigyelhetők (Gaul, 1997).

A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 362 6

„Jelképek erdején át visz az ember útja” – Baudelaire szavai jól jellemzik a 21. századot, amelyben a képi kommunikáció az élet minden területét átszövi. A térbeli tájékozódás, a színek, formák hatásos használata az öltözködéstől a közösségi médiában alakított képmásig, az építés és tárgyalkotás mind részei a könyv témáját adó vizuális nyelvnek.

A gyermekrajz egy kutató kezében könnyen úgy járhat, mint a lepke, amely egy állatbarát rovarász hálójába akad. Fajtájáról, származási helyéről, szokásairól és alakjáról pontos feljegyzések készülnek, majd felnyílik a háló. A lepke repülhetne is tovább, ha szárnyáról a vizsgálódás során le nem pergett volna a hímpor. Mindent megtudtunk, ami kideríthető, de vizsgálódásunk közben csúszómászóvá tettük. Nincs titka már, ami elbűvölne. Ez a könyv arra törekszik, hogy a vizuális képességrendszer megismerésével váljék érthetővé, de ne veszítsen varázsából a gyermekrajzok és kamaszművek világa.

Az első firkáktól a 12–14 éves kiskamaszok hagyományos és digitális műveiig követi nyomon a szerző a képi nyelv formálódását, hazai és nemzetközi kutatások és a rajzpedagógiában eltöltött négy évtized tapasztalatai alapján. A kötetben számos művészeti projektről olvashatunk, amelyek képek, szobrok, építmények alkotásában és megértésében segítik a fiatalokat. A szerző a pedagógiai programok értékeléséhez is ad eszközöket, a képességkutatás eredményeivel támogatva a fejlesztést.

A könyvet ajánljuk mindenkinek, aki tanítja és kutatja a gyermekek képi nyelvét, és azoknak is, akik csak csodálják vagy csodálkoznak rajta, és szeretnék jobban megérteni.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karpati-a-gyermekrajztol-a-fiatalok-vizualis-nyelveig//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave