Kárpáti Andrea

A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig


A vizuális nyelvtanulás kezdetei: gyermekalkotások óvodáskorban

A vizuális képességek fejlődését a 21. században már nem kötjük jól körülhatárolt életkori szakaszokhoz. A vizsgálatok inkább azt a határt jelölik ki, amikorra már minden gyermeknek képesnek kell lennie arra, hogy előállítsa a képi nyelv egy-egy elemét, ábrázolási módját vagy kompozíciós szerkezetét. Ha a kisgyermek kétéves korában sem firkál, ha négyévesen sem építi a maga számára értelmes formákká a firkákból kirajzolódó alakzatokat, és ha hatévesen sem rajzol felismerhető jeleket és képeket, akkor grafikus fejlődése lassú, segítségre szorul (Feuer, 2000). Ha a gyermek kétévesen már képeket alkot, négyévesen bárki felismeri, amit ábrázol, és hatévesen úgy rajzol, „mint egy felnőtt”, akkor ügyességre, a technika magas szintű elsajátítására gondolhatunk, amelyből tehetség fejlődhet (Kárpáti, 2015). Amíg keveset beszél, a kisgyermek rajzai segítenek megérteni, mire gondol, mitől fél, hogyan érez (Vass, 2006). Ebben a fejezetben bemutatjuk a vizuális nyelv keletkezésének korszakát, a kisgyermekek rajzi fejlődését az első nyomhagyási kísérletektől a saját formákig, az első szimbólumokig.

A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 362 6

„Jelképek erdején át visz az ember útja” – Baudelaire szavai jól jellemzik a 21. századot, amelyben a képi kommunikáció az élet minden területét átszövi. A térbeli tájékozódás, a színek, formák hatásos használata az öltözködéstől a közösségi médiában alakított képmásig, az építés és tárgyalkotás mind részei a könyv témáját adó vizuális nyelvnek.

A gyermekrajz egy kutató kezében könnyen úgy járhat, mint a lepke, amely egy állatbarát rovarász hálójába akad. Fajtájáról, származási helyéről, szokásairól és alakjáról pontos feljegyzések készülnek, majd felnyílik a háló. A lepke repülhetne is tovább, ha szárnyáról a vizsgálódás során le nem pergett volna a hímpor. Mindent megtudtunk, ami kideríthető, de vizsgálódásunk közben csúszómászóvá tettük. Nincs titka már, ami elbűvölne. Ez a könyv arra törekszik, hogy a vizuális képességrendszer megismerésével váljék érthetővé, de ne veszítsen varázsából a gyermekrajzok és kamaszművek világa.

Az első firkáktól a 12–14 éves kiskamaszok hagyományos és digitális műveiig követi nyomon a szerző a képi nyelv formálódását, hazai és nemzetközi kutatások és a rajzpedagógiában eltöltött négy évtized tapasztalatai alapján. A kötetben számos művészeti projektről olvashatunk, amelyek képek, szobrok, építmények alkotásában és megértésében segítik a fiatalokat. A szerző a pedagógiai programok értékeléséhez is ad eszközöket, a képességkutatás eredményeivel támogatva a fejlesztést.

A könyvet ajánljuk mindenkinek, aki tanítja és kutatja a gyermekek képi nyelvét, és azoknak is, akik csak csodálják vagy csodálkoznak rajta, és szeretnék jobban megérteni.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karpati-a-gyermekrajztol-a-fiatalok-vizualis-nyelveig//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave