Kárpáti Andrea

A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig


A vizuális írástudás vizsgálata komplex feladatsorral

A Zuglói Pedagógiai Szakszolgáltató Központ (ZPSZK) megbízásából dr. Kováts Antalné vezető szaktanácsadó kutatótársi közreműködésével, a rajztanárok XIV. kerületi munkaközössége tagjainak segítségével 2008 tavaszán végzett felmérésünk célja a vizuális nevelés kerületi eredményeinek feltárása és a pedagógusok innovációs munkájának segítése volt. Ezért a „vizuális kultúra” tantárgycsoport (képzőművészet, környezetkultúra, vizuális kommunikáció) minden olyan részéhez készítettünk feladatokat, amelyeknél a papír-ceruza tesztre alapozott, kötött idejű vizsgáztatás szóba jöhetett. A vizuális kultúra tantárgy feladatlapos értékelésekor világszerte hagyományosan a műelemzést és a művészettörténeti ismereteket, illetve az egyes ábrázolási konvenciókat értékelik. Ebben a vizsgálatban azonban igyekeztünk túllépni az ábrázoló technikák és a műelemző fogalmak számonkérésén, és olyan, egy tantárgyhoz nem köthető képességeket is mértünk, mint például a térszemlélet vagy a képi jelek, szimbólumok megértése és alkalmazása.

A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 362 6

„Jelképek erdején át visz az ember útja” – Baudelaire szavai jól jellemzik a 21. századot, amelyben a képi kommunikáció az élet minden területét átszövi. A térbeli tájékozódás, a színek, formák hatásos használata az öltözködéstől a közösségi médiában alakított képmásig, az építés és tárgyalkotás mind részei a könyv témáját adó vizuális nyelvnek.

A gyermekrajz egy kutató kezében könnyen úgy járhat, mint a lepke, amely egy állatbarát rovarász hálójába akad. Fajtájáról, származási helyéről, szokásairól és alakjáról pontos feljegyzések készülnek, majd felnyílik a háló. A lepke repülhetne is tovább, ha szárnyáról a vizsgálódás során le nem pergett volna a hímpor. Mindent megtudtunk, ami kideríthető, de vizsgálódásunk közben csúszómászóvá tettük. Nincs titka már, ami elbűvölne. Ez a könyv arra törekszik, hogy a vizuális képességrendszer megismerésével váljék érthetővé, de ne veszítsen varázsából a gyermekrajzok és kamaszművek világa.

Az első firkáktól a 12–14 éves kiskamaszok hagyományos és digitális műveiig követi nyomon a szerző a képi nyelv formálódását, hazai és nemzetközi kutatások és a rajzpedagógiában eltöltött négy évtized tapasztalatai alapján. A kötetben számos művészeti projektről olvashatunk, amelyek képek, szobrok, építmények alkotásában és megértésében segítik a fiatalokat. A szerző a pedagógiai programok értékeléséhez is ad eszközöket, a képességkutatás eredményeivel támogatva a fejlesztést.

A könyvet ajánljuk mindenkinek, aki tanítja és kutatja a gyermekek képi nyelvét, és azoknak is, akik csak csodálják vagy csodálkoznak rajta, és szeretnék jobban megérteni.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karpati-a-gyermekrajztol-a-fiatalok-vizualis-nyelveig//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave