Kárpáti Andrea

A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig


A pártfunkcionárius országépítő tervei (1949–1955)

Az „országépítő” korszak paradigmája a kortárs politikához alkalmazkodó rajzpedagógia, amely felfedezte a tantárgyban rejlő, a „szocialista építőmunkára” motiváló lehetőségeket. Két korábbi pedagógiai modell egyesült: a rajz egyszerre lett a hazafias nevelés és az ábrázolástechnikai képességek fejlesztésének eszköze. Ez a modell a környezetkultúra oktatása szempontjából a műszaki rajzi jellegű témák körének kibővítésével hozta a legtöbbet. Jelentősen szélesedett az elsajátítandó technikai jellegű ábrázolási konvenciók köre, habár a környezetkultúra tanítása szempontjából igen fontos magyarázó rajz (térképvázlat, útvonalábra, domborzati rajz stb.) sajnos kimaradt a tantervből. Helyette visszakerült a tananyagba a természettanulmány. A modellbeállítások többsége csendéletet ábrázolt, ezért a későbbi kritika „csendéletfestési kultuszról”, „művészeti nevelési maximalizmusról” beszél (Xantus, 1960; Székácsné Vida, 1980).

A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 362 6

„Jelképek erdején át visz az ember útja” – Baudelaire szavai jól jellemzik a 21. századot, amelyben a képi kommunikáció az élet minden területét átszövi. A térbeli tájékozódás, a színek, formák hatásos használata az öltözködéstől a közösségi médiában alakított képmásig, az építés és tárgyalkotás mind részei a könyv témáját adó vizuális nyelvnek.

A gyermekrajz egy kutató kezében könnyen úgy járhat, mint a lepke, amely egy állatbarát rovarász hálójába akad. Fajtájáról, származási helyéről, szokásairól és alakjáról pontos feljegyzések készülnek, majd felnyílik a háló. A lepke repülhetne is tovább, ha szárnyáról a vizsgálódás során le nem pergett volna a hímpor. Mindent megtudtunk, ami kideríthető, de vizsgálódásunk közben csúszómászóvá tettük. Nincs titka már, ami elbűvölne. Ez a könyv arra törekszik, hogy a vizuális képességrendszer megismerésével váljék érthetővé, de ne veszítsen varázsából a gyermekrajzok és kamaszművek világa.

Az első firkáktól a 12–14 éves kiskamaszok hagyományos és digitális műveiig követi nyomon a szerző a képi nyelv formálódását, hazai és nemzetközi kutatások és a rajzpedagógiában eltöltött négy évtized tapasztalatai alapján. A kötetben számos művészeti projektről olvashatunk, amelyek képek, szobrok, építmények alkotásában és megértésében segítik a fiatalokat. A szerző a pedagógiai programok értékeléséhez is ad eszközöket, a képességkutatás eredményeivel támogatva a fejlesztést.

A könyvet ajánljuk mindenkinek, aki tanítja és kutatja a gyermekek képi nyelvét, és azoknak is, akik csak csodálják vagy csodálkoznak rajta, és szeretnék jobban megérteni.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karpati-a-gyermekrajztol-a-fiatalok-vizualis-nyelveig//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave