Dobos Attila, Feith Helga Judit, Némethné Gradvohl Edina, Maráczi Ferenc, Sztrilich András

Társadalmi normák az egészségügyben 1.


ÉRVÉNYESSÉG ÉS HATÁLY

Két olyan fogalom ez, amelyek elhatárolása a köznapi szóhasználat felől közelítve valójában nem lehetséges. A köznyelv szinonimaként használja a két fogalmat, pontosabban a hatály helyett használja az érvényességet. Ebben a megközelítésben az „érvényes jogszabály” általában azt jelenti, hogy életben van, tehát alkalmazható, holott ez valójában a hatályt jelenti. Jogszabályt csak akkor lehet alkalmazni, ha érvényessége és hatálya egyidejűleg fennáll. Az érvényesség a jogszabályok kötelező erejét jelenti, és alkalmazásuk előfeltétele is. Az érvényesség meghatározott formai, tartalmi és kényszerítő elemek együttesének az eredménye. Nem azonos az érvényesüléssel, ami azt jelenti, hogy a jogszabály ténylegesen és rendeltetésének megfelelően betölti a társadalmi funkcióját, és az életviszonyokat ennek alapján szabályozza. Az érvényesség tehát azt jelenti, hogy a jogszabály a törvényben meghatározott valamennyi kellékével hiánytalanul rendelkezik, szabályszerűen alkották meg és a kihirdetése is megtörtént. Olyan konjunktív (egyidejűleg kötelezően fennálló) feltételegyüttesről van tehát szó, amelyből a kötelező erő származik. Ha bármelyik feltételelem hiányzik, az a jogszabály érvénytelenségét eredményezi. Jogszabály érvénytelenségét hazánkban az Alkotmánybíróság jogosult a rá vonatkozó szabályozási körében megállapítani.

Társadalmi normák az egészségügyben 1.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 516 3

Egyedülálló könyvet tart a kezében a kedves Olvasó. Az információs társadalom korában, amikor a kommunikációs technológiák fejlődésének köszönhetően észrevétlenül felnőtt egy új generáció, akiknek természetes napi szükséglete az okos telefon és a világháló, komoly kihívást jelent az információözönből értékes tudásra szert tenni. Olyan tudáshoz jutni, amelyre valóban építeni lehet, segít tájékozódni az egészségügyi hivatásra készülő hallgatók és már gyakorló szakemberek etikai és jogi témaköreiben és emellett kiállja az idők próbáját. Jelen tankönyv ehhez nyújt segítő kezet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobos-feth-gradvohl-maraczi-sztrilich--tarsadalmi-normak-az-egeszsegugyben-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave