Stark Antal

Egy viharos évszázad

Magyarország gazdasági, társadalmi változásai (1920-2017)


Egy viharos évszázad. Magyarország gazdasági, társadalmi változásai (1920−2017)

Stark Antal


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 546 0

Stark Antal Egy viharos évszázad, Magyarország gazdasági, társadalmi változásai (1920−2017) című könyve közel száz év gazdasági, társadalmi folyamatait négy részre bontva mutatja be. Először az 1920 és 1938 közötti éveket vizsgálja, majd az 1938 és 1960 közötti időszakot elemzi, egyetlen időszakba vonva össze a II. világháború, a holokauszt és a Rákosi-korszak társadalmi, gazdasági kataklizmáit. Az 1960 és 1990 közötti éveket, különösen az új gazdasági mechanizmus bevezetésétől az 1980-ig terjedő korszakot, kiemelkedően sikeresnek, aranykornak tartja a szerző, amit gyors gazdasági növekedés, az életszínvonal jelentős emelkedése jellemzett, ugyanakkor a külső gazdasági egyensúly súlyos romlása is ekkor kezdődött. A rendszerváltás utáni korszak bemutatása különösen részletes és adatgazdag. Stark Antal nemcsak önmagában vizsgálja a magyar gazdaság elmúlt évszázadának történetét, hanem sokoldalú nemzetközi összehasonlításban is; többféle módon elemezve azt a kérdést, hogy az adott időszakban előrehaladt-e Magyarország gazdasági, társadalmi felzárkózása, sikerült-e csökkenteni az elmaradottságot. Nemcsak a legfejlettebb országokéval veti egybe Magyarország teljesítményét, hanem az egykori szocialista országokkal, illetve egy kisebb európai országokból kialakított mintával is egybeveti a hazánk által megtett utat. A könyvet jól használhatják −akár tankönyvként is – az egyetemi hallgatók, valamint középiskolai és egyetemi oktatók, a társadalomtudományok számos területének (közgazdaságtan, történelem, szociológia, politikatudományok) művelői, és a vizsgált kérdések iránt érdeklődő más olvasók is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stark-egy-viharos-evszazad//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave