Hévizi Ottó

Diaphoron. Különbözés

Rendhagyó betekintés a filozófia terébe


Tudatvakság

A filozófiai tér sajátosan „deformált”, végesen határtalan (tetrapod) alakjára tett képzeleti javaslat számot vet valamivel, amit így nevezhetünk: tudatvakság. A fogalom „mintája” két betegség. Egyik az arcvakság (prosop-agnosia), mikor a beteg nem ismeri fel saját arcát a tükörben. Másik a Simon Baron-Cohen által bevezetett fogalom, az elmevakság (mind-blindness), mikor a beteg nem tudja felismerni egy másik ember érzését, gondolatát.

Diaphoron. Különbözés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 571 2

A szerző egy képzetes téren át vezeti az olvasót az egyetemes filozófia alapvető fogalmait és elképzeléseit megismertetve. A filozófiai tér planetáriumában való utazás során kiderül, mit jelent belépni ebbe a térbe vagy kívül állni rajta. Megismerkedünk a tudással, a nem tudással, különféle irányzatokkal, az igazság, a valóság kétességével, képet kaphatunk a filozófiai tér külső és belső határairól.

A könyv szerint a filozófia nem más, mint érvekkel végiggondolt, olykor a végsőkig vitt „különbözés” (görögül: diaphoron) tere. A szellemi relativitás tere, de nem a relativizmusé, a gondolati forgandóságé, és nem a teljes felfordulásé. A különbözésen, sokarcúságon, a sokféle értelemadáson alapuló filozófiakép azt a megfontolást tükrözi, amelyet Robert Musil így fejez ki: „A szellemnek megvannak a szigorú törvényei. Ha sokértelművé válik, annak egyértelmű sokértelműségnek kell lennie.”

A szerző filozófus, eszmetörténész, az MTA doktora, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, egyetemi tanár.

Hivatkozás: https://mersz.hu/hevizi-diaphoron-kulonbozes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave