Héder Mihály, Paksi Dániel

A személyes tudásról

Polányi Mihály filozófiája: a hallgatólagos tudás, az emergencia és a bizalmi program


Tizenkettedik fejezet

Polányi ebben a fejezetben expliciten megfogalmazza, hogy érvelésének két, eddig részben független ága „egybetorkollik”. Az egyik ág a személyes tudás episztemológiája, amelyet az első három rész mutatott be, míg a másik ág az élőlényekkel kapcsolatos megfigyelések volt. Az egybetorkollás pontjához úgy ér el Polányi, hogy kezeli a tényt: a megismerő az élet része. Ezért a személyes tudás elemeit egy, a valóságot helyesen leírni igyekvő biológiának is szükségszerűen tartalmaznia kell. Ez az ultrabiológia, amely tartalmazza az élőlények és az ember tudásához szükséges bizalmi aktusok, elkötelezettségek vizsgálatát is. Polányi e biológiai vízió segítségével a hagyományos biológiát kritizálja. Többféle, leginkább behaviorista megközelítésről mutatja ki, hogy helytelen, mivel olyan kiindulási feltételeket és elveket fogadnak el, amelyek nem összeegyeztethetők a tudás hallgatólagos dimenziójával. Márpedig, ha a biológus éppen ezeket a képességeket használja a tudomány műveléséhez, akkor bizonyosan téved, ha olyan biológiát fogad el, amelyik nem tartalmazza ezeket. Az ultrabiológia segítségével viszont megérthető az ember ontológiai státusza, amelyet a következő fejezet mutat be.

A személyes tudásról

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 583 5

Polányi Mihály Személyes tudás című könyve a huszadik század egyik legfontosabb tudományfilozófiai munkája. A hallgatólagos tudás elképzelése, miszerint „többet tudunk, mint amit el tudunk mondani” széles körben elterjedt. Polányi szerint az emberi tudás se nem objektív, se nem szubjektív, hanem személyes. Ugyanakkor azt, hogy ez mit is jelent pontosan, komoly félreértések és félreértelmezések kísérik.

Polányi gondolatait kizárólag Polányi filozófiai nézőpontja alapján lehet megérteni, amely szakít a filozófiát és a tudományokat ma uraló kritikai, materialista és neodarwini attitűddel. Polányi álláspontja szerint a tudásnak bizalmi alapjai vannak, amelynek a gyökereit az ember evolúciós eredetében (emergencia) találhatjuk meg.

A Személyes Tudásról című könyv a Személyes tudás részletes, szövegközeli elemzését nyújtja, amelyből kirajzolódik, hogy mi is valójában Polányi filozófiája és a személyes tudás elképzelése.

Hivatkozás: https://mersz.hu/heder-paksi-a-szemelyes-tudasrol//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave