Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A csapadék által generált talajerózió következményei

A talajtípustól függően a legközvetlenebb hatás a termékeny feltalaj és vele a szerves anyag elvesztése, aminek egyik következménye a termőképesség csökkenése. Az erózió szerepet játszhat a talajok tömörödésében, és ez a szerkezeti változás a beszivárgást csökkentheti jelentősen. De ez a folyamat a talaj kémiai állapotában is kelthet nem kívánt változást: például a nagyobb mértékű savasság a talajok által biztosított növekedési képességet csökkentheti. Hosszú távon az erózió a talaj szerkezetének szétesését okozhatja, ami után annak visszaállítása nagyon esetleges sikerű és hosszan tartó folyamat.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave