Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


Rovarinváziók

Egyes rovarfajok úgynevezett R-stratégisták, azaz populációjuk megfelelő környezeti feltételek mellett viszonylag korlátlanul fejlődik, azaz az egyedszám exponenciálisan nő. Aztán miután felhasználták a környezet erőforrásait, vagy a vándorlásuk során nagy ellenállású környezetbe kerülnek, akkor, és csakis akkor, a populáció hirtelen összeomlik. Ezek nem feltétlenül inváziós fajok, hiszen az adott ökoszisztéma részét képezik, csupán a kedvező feltételek idején tömegesen elszaporodnak. Ide tartoznak például a sáskák, az erdőket károsító szú, a gyapjaslepke, az ősszel inváziószerűen megjelenő poloskák és az idegenhonos harlekin katicák. De számos egyéb mezőgazdasági (pl. kukoricát, gabonaféléket károsító) kórokozó is robbanásszerű terjedést mutathat, amelynek hatására a termékek ára növekedhet.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave