Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


Vulkáni tevékenység okozta természeti veszélyek és hatásaik mérséklési lehetőségei

A vulkánok magmából táplálkoznak. A magma a Föld köpenyében részleges olvadással alakul ki. Több mint egy évszázadon keresztül az az elmélet volt elfogadott, miszerint a mélységi magmás kőzetek sekély mélységben elhelyezkedő, hosszú élettartamú magmakamra anyagának megszilárdulásával alakultak ki, másrészt a magmakamrában tárolódó olvadt kőzetanyag a kürtőn keresztül a felszínt is elérheti. Az elmúlt néhány évtized geofizikai, geokémiai, petrológiai, vulkanológiai és geológiai megfigyelései azonban gyakran ellentmondanak a klasszikus magmakamra-elméletnek (Cashman et al., 2017). A magmás folyamatok termodinamikai és mechanikai törvényeket ötvöző, modern fizikai modelljei rávilágítottak, hogy a magmakamrák felépítése és kialakulásuk folyamata jóval bonyolultabb, mint ahogy azt korábban feltételezték. A manapság elfogadott nézet szerint a magmás folyamatok a kéreg/litoszféra teljes vastagságában nyomon követhetők. Az így kialakuló olvadékok a kéreg/litoszféra sekélyebb régióiban halmozódnak fel egy olyan magmakamrát létrehozva, amely egy nagy kiterjedésű magmás rendszer legfelső – felszínhez legközelebbi – részét képviseli. A magmatározókban olyan nyílt rendszerű folyamatok mehetnek végbe, mint a kéregasszimiláció vagy az ismétlődő magmabenyomulás. Mindezek mellett már az alsó litoszférában megindul a frakcionáció és az olvadékok elkülönülése. A felszínre került kőzetanyagból (láva és piroklasztitok) – annak viszkozitása és a kőzetanyagok arányának függvényében – vulkáni kúpok, illetve szétfolyó lávatakarók alakulhatnak ki.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave