Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A klímaváltozás és hatásai

A korábbi fejezetek utolsó alfejezeteiben röviden bemutattuk a klímaváltozás és az adott természeti veszély kapcsolatát, a veszélyek jövőbeli várható alakulását, illetve annak tendenciáit. Ez a rész a klímaváltozás általános bemutatásán túl azoknak a folyamatoknak a változását vázolja, amelyekre korábban nem került sor. Ezek a természeti jelenségek (pl. belföldi jégtakaró, gleccserek, óceánok, örökfagy [permafroszt] területek) ugyan jelentősen változnak a klímaváltozás hatására, de közvetlenül nem tekintjük ezeket természeti veszélyeknek, mert nem követelnek emberi vagy anyagi áldozatot. Ugyanakkor változásaik olykor már komolyan befolyásolnak más, a társadalmat érintő folyamatokat is, ezért röviden arról is szól a fejezet, hogy mit lehet tenni ezeknek a káros tendenciáknak a csökkentéséért.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave