Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A klímaváltozás néhány oka és következménye

A legkézenfekvőbb kérdés, hogy miért változik egyáltalán a klíma. Az egyik legrégebbi, évszázados tudományos magyarázat Milankovič szerb geofizikustól származik, aki egymillió évre visszanyúlóan számolta ki, hogy bolygónk keringésének excentricitása, a Föld tengelyének ferdesége és a precesszió változásai milyen mértékben jelentek meg a Földet érő napsugárzás ciklikus változásában. Az, hogy ezek a csillagászati változások erősen befolyásolják a Föld éghajlati mintázatát, már régebbi feltételezés, de a részletes számítás Milankovičtól ered. Ezek alapján jelentős napsugárzás-intenzitásbeli változásokat azonosított és feleltetett meg a jégkorszaki lehűléseknek és felmelegedéseknek. Az így csillagászati okokra alapozott klímaváltozással például 40 ezer és 100 ezer éves lehűlési szakaszokat azonosított. Ma több információval és több, a sugárzást befolyásoló paraméter ismeretével rendelkezünk, de az általa felrajzolt ciklusok logikája megalapozottá és elfogadottá vált.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave