Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


Néhány lehetőség a klímaváltozás hatásainak csökkentésére

A klímaváltozás kulcskérdése a hőmérséklet rendkívül dinamikus emelkedése, ami nemcsak a szárazföldet, hanem a tengereket is érinti. Ez a hőmérséklet-emelkedés az üvegházhatású gázok erősen növekvő koncentrációjával van kapcsolatban. Egyértelmű, hogy nagyon lényeges kérdés az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, illetve mennyiségük mérséklése, ezért sok elemzés és szándék arra irányul, hogy kíséreljük meg ezeket kivonni a rendszerből. A CO2-nak mintegy 26%-át a vizek és az óceánok nyelik el, mintegy 28%-át pedig a vegetáció veszi fel, a többi marad a légkörben (Hyndman–Hyndman, 2017). Tehát a cselekvési tervek arra összpontosítanak, hogy minél nagyobb százalékot sikerüljön a vizekben és a vegetációban megkötni. A melegebb víz kevesebb CO2-t tud felvenni, mint a hidegebb; ugyanakkor a mélyebben lévő hideg vízzel való keveredés lehetősége is csökken az egyre nagyobb sűrűségkülönbség miatt, ezért a mélyebben lévő hideg vízzel történő keveredése drasztikusan lecsökken. Így a felső, melegebb rétegek egyre kevesebb CO2-ot tudnak megkötni. Ez pedig a vízmelegedés ördögi körébe vezet. A vegetáció CO2-megkötési kapacitása is korlátozott, ráadásul így az evapotranspiráció is növekszik, ami vízgőzt juttatva a légkörbe az üvegházhatást növeli.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave