Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A vulkánkitörés előrejelzésével kapcsolatos kérdések

A vulkánok kitörése nem jelezhető előre pontosan sem időben, sem térben, és az is bizonytalan, hogy egyáltalán kitör-e. Ebben nem segít, ha a korábbi kitöréseket részletesen tanulmányozzuk, legfeljebb azokat felhasználva jobban csökkenthetők a káros hatások. A csökkentés elérésének talán legfontosabb kérdése a kitörés lehetséges előrejelzése. A kitörés kezdetének megadása és a hatásterületet érintő változások jelzése adja azt az információt, amellyel a hatás csökkentésének legfontosabb eleme, azaz a korai figyelmeztetés kiadható. A monitoring és előre jelző rendszerek gyarapodó műszerezettsége ellenére sem határozható meg a vulkáni működés pontos üteme, különösen a kisebb kitöréseket nehéz előre jelezni. Az ezzel kapcsolatos bizonytalanság csökkentésére sok előrelépés történt a monitoringrendszerek működtetésével kapcsolatban: ma már százas nagyságban működnek hálózatba szerveződő vulkánmegfigyelő központok, amelyek valós idejű és közel valós idejű mért vulkanológiai eredményeket szolgáltatnak. Ezek a korai figyelmeztető rendszerek segítették a 2000-es mexikói, illetve a 2010-es indonéziai és izlandi vulkánkitörésekhez kapcsolódó kitelepítések időben történő megszervezését. Ezek a valós idejű figyelmeztető rendszerek a repülőgépek biztonságos működtetése szempontjából fontosak, hiszen az 1950-től ismert 247 aktív vulkánból 129 olyan nagy mennyiségű hamut termelt, ami már a légi közlekedést is veszélyeztette, de csupán két súlyos repülőgép-baleset történt ez idő alatt. A hosszú távú előrejelzések általában a vulkánok múltbeli viselkedésére támaszkodnak, és történelmi, valamint geológiai bizonyítékokon alapulnak.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave