Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


Humán feladatok a veszély hatásának csökkentésére

A vulkánkitörések társadalmi hatását a vulkán típusa mellett a veszélyeknek kitett népesség sérülékenysége is meghatározza. Az összegyűjtött előjelek alapján minél több információt célszerű gyűjteni ahhoz, hogy a vulkán okozta hatásokat és így áttételesen a sérülékenységet csökkenteni lehessen. Ehhez a társadalmi állapotok elemzése is fontos, azaz annak vizsgálata, hogy az érintettek mennyire felkészültek és elkötelezettek a hatás mérséklésében, illetve az állami és önkormányzati szervek mennyire hatékony irányítók. Az adatbázisok elemzése azt mutatja, hogy a kitörések gyakorisága nem növekszik, de a kitöréssel veszélyeztetett területen olykor kényszerűségből élők sok százmilliós száma, a társadalmi és kulturális problémák növelik a sérülékenységet (Barclay et al., 2015). A társadalom sérülékenységét, illetve a kockázatot csökkentő egyetlen hatékony módszer a kitörések előtti kiürítés azokról a területekről, amelyekre valószínűsíthetően piroklaszt-árak érkezhetnek. A sérülékenység csökkentéséhez azonban a kitelepítési terv nem elegendő, mivel a sikerességéhez széles körű társadalmi együttműködés is kell, amelyet segít az érintettek megfelelő szakmai felkészítése és tájékoztatása (USGS6).

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave