Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


Hogyan mérhető a földrengés epicentrumának helye és nagysága?

A bemutatott hullámok terjedésének ismerete alapján lehetőség van a rengés mélyben lévő helyének (hipocentrum) és felszíni vetületének (epicentrum) meghatározására, utóbbi környékén jelentkeznek a legnagyobb károk. Az epicentrum helyének kiszámítására eltérő módszerek is ismertek. A meghatározáshoz több rengéshullámot mérő állomás adatára van szükség, mert egy állomás adatából csak nagyon durva becslés adható a helyre vonatkozóan. A méréshez az észlelőállomásokon a földrengésjelzők által rögzített P- és S-hullámok pontos beérkezési idejét kell ismerni. A 2.10. ábra alapján például 24 mp különbség van az S- és P-hullámok megjelenési ideje között, ami alapján a mérőpont és az epicentrum közötti távolság 215 km. Ha legalább három mérőhelyen el tudjuk végezni ezt a számítást, akkor a köréjük vont körök metszéspontjában jelölhetjük ki az epicentrum legvalószínűbb helyét (ld. epicentrum, foldrenges.hu).

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave