Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A veszélyek okozta hatások csökkentése, a védekezés néhány kérdése

A lejtős tömegmozgások menedzsmentjének lényege − más természeti veszélyhez hasonlóan − a folyamat hatásainak csökkentése. Ez a feladat jól körülhatárolható rendszerben valósítható meg. A különböző tömegmozgásos folyamatok oka, sebessége és lehetséges romboló hatása nagyon eltérő lehet, így érthető, hogy nincs általánosan elfogadott rendszer a kezelésükre. A hatások csökkentéséhez és lehetőség szerinti megelőzéséhez előzetesen is számos feladat elvégzése szükséges, ilyenek például az állapot rögzítése, a mozgással érintett területek térképezése, a mozgásos területeken monitoringrendszer kiépítése, előrejelző és figyelmeztető rendszerek működtetése. Ezen információk alapján lehet a különböző típusú mozgásveszélyekhez igazodó védekezést megtenni. Fontos feladat a kommunikáció kiépítése és működtetése, ami már az előzetes fázisban is jelentős szerepet kap, nem csak a (korai) figyelmeztető rendszereknél.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave