Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A folyamat kiindulási állapota, monitoringja, térképezése

Már a tömegmozgásveszélyt okozó eseményt megelőzően kell általános ismeretekkel rendelkezni a folyamatban részt vevő tényezők állapotáról: a domborzat sajátosságairól, a felszínt felépítő kőzetekről, azoknak a lejtős mozgásokkal szembeni érzékenységéről, a rendszer stabilitásáról és a mozgást elősegítő tényezők együttes megjelenéséről (pl. érzékeny üledék, veszélyes lejtés, fedetlen felszín, a potenciálisan mozgó anyag térfogata; USGS). Ezek az adatok a hatás csökkentésének érdekében hozott döntéseket alapozhatják meg, segítik azonosítani a potenciálisan tömegmozgás-veszélyes helyeket. Ennek egyik módszere a monitoringrendszer működtetése. Vannak persze egyszerű, terepen megfigyelhető jelek, amelyek utalhatnak a felszín mozgására. Ilyen például a különösen nedves talaj, repedések a talajban, a lejtőszög változása (amit rögzített pálcák elmozdulásával mérnek), hullámos felszín, kerítésvonal változása, telefonoszlopok, kerítések, tartófalak dőlése.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave