Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A természeti veszélyek és azok típusai

Az elmúlt évtizedek egyre gyakrabban előkerülő gondja azoknak a főként természeti eredetű károknak a megjelenése, amelyek az emberek mindennapi életét és gazdasági helyzetét érintik. Ezeket a károkat gyakran a természeti veszélyek hatásának tulajdonítják, amely a vulkánkitöréstől a földrengésen át az aszályig sok mindent jelenthet. A természeti veszély általános fogalma alatt olyan szokatlan, szélsőséges, extrém eseményt értenek, amely hatásával ökológiai és ökonómiai kárt okozhat. Ez a hatás vonatkozhat az emberi életre, egészségügyi állapotra, vagyoni károsodásra, érinti a társadalmat és gazdaságot, illetve általában a környezetet (UNISDR, 2009a). A veszély intenzív megjelenésére, azaz a katasztrófára az UNISDR-től (az ENSZ katasztrófacsökkentéssel foglalkozó szervezetétől) van ugyan definíció, de az nem általánosan elfogadott, illetve elterjedt. Eszerint katasztrófáról akkor beszélünk, ha a természeti veszély következményeként a halottak száma tíz felett van, illetve száz vagy több ember érintett benne, vagy szükségállapotot hirdetnek, vagy nemzetközi segítséget kell igénybe venni. Függetlenül attól, hogy a kárt okozó veszélyek száma nő-e vagy sem, az biztos, hogy részben a kommunikáció és a szélesebb társadalmi rétegeket elérő média, részben a népesség számának növekedése, illetve az egyének jobb egészségügyi és anyagi állapota miatt az emberek érzékenyebbé váltak ezekre a hatásokra. Tehát a természeti veszélyek mindig az extrém természeti események és az emberi lét közötti valamiféle kölcsönhatásként jelennek meg, azaz nehezen értelmezhetők az élő környezet nélkül. Emiatt beszélhetünk potenciális és aktuális veszélyről is (Montz et al., 2017). Mindezek azt is jelentik, hogy a természeti veszélyek menedzsmentjénél nemcsak természeti elemek, hanem a természeti-társadalmi rendszer működésének ismerete is fontos.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave