Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


Szélsőséges meteorológiai események

A most bemutatott meteorológiai veszélyek egy csoportját (hideg és meleg hőmérsékleti hullámok) számos, az irodalomban jelölt könyv a klímaváltozás keretében tárgyalja. A klímaváltozás kétségtelenül az egyik legfontosabb motorja ennek a veszélynek, mobilizálhatja a meteorológiai folyamatokat, de sok más eseményre is hatással van. Ezek azonban minden valószínűség szerint a legsúlyosabb környezeti és egészségügyi problémák a 21. században (Watts et al., 2017). A klímaváltozás egyik legjellemzőbb tulajdonsága a hőmérséklet növekedése és a csapadékrendszer átformálódása, de a hő- és hideghullámok, a módosuló szél- és csapadékrendszerek is jól mérhető következményei a klímaváltozásnak. A klímaváltozás következményei többek között a hőhullámok, a szélsőséges viharok kialakulása, illetve általában az éghajlati szélsőségek növekedése és a hidrológiai folyamatok átalakulása. A klímaváltozásnak csak egyik szelete a hőhullámok megjelenése, ami beilleszthető a szélsőségek növekedési sorába.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave