Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A köd veszélye

A köd a légköri vízgőz, illetve pára kicsapódási formája, és ebben a tekintetben kialakulása megegyezik a felhőkével, de a folyamat a talaj feletti légrétegben játszódik le. A lehűlő levegő páratartalma nagyon finom permetszerű vízcseppekké alakul, amelyek könnyű súlyuk miatt lebegnek a levegőben. Az igazi veszélyt a pára jelenti, amely erősen csökkenheti az átláthatóságot, ami nemcsak a veszély egyik leglényegesebb jellemzője; definíciója azt is tartalmazza, hogy az átláthatóság mértéke 1 km alatti (fog, 2019).

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave