Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A természeti veszélyek értelmezése

A köznapi használatban a veszély, kockázat, katasztrófa, sérülékenység fogalmait gyakran egymással szinonim értelemben használják, pedig nem azonos a jelentésük, szakmai alapon jól meghatározható különbségek vannak köztük. Több illetékes testület igyekezett ezeket a fogalmakat meghatározni, de ez nem eredményezett általánosan elfogadott meghatározásokat. Lehet, hogy a hétköznapi használatban erre nincs is nagyon szükség, de tartalmilag fontos egyértelművé tenni használatukat. Ez nemcsak egyes cégeknek fontos (pl. biztosítóknak), hanem a védekezéssel és az előrejelzéssel kapcsolatban is pontos használatra van szükség.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave