Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A por- és homokviharok hatásai, a kihívásokra adott válaszok, a változások trendje

A porviharoknak és a por lerakódásának számos pozitív és negatív környezeti hatása is van, az egészségügyi hatásoktól a terméshozam csökkentésén át az ingatlanértékek visszaeséséig. Közülük elsőnek az egészségügyi hatásokat kell kiemelni. Különösen a száraz és félszáraz régiókban a finom részecskék belégzése légúti és fertőző betegségeket okozhat, vagy súlyosbíthatja a már meglévő betegségeket. Ennek hatására nőhet a mortalitás (EMDAT, 2019), és a korai halálozás következtében globális szinten a halálozási számok is nagyon magasak. A gazdasági hatások közé tartozik a terméshozam csökkenése, a talajok minőségi romlása vagy az infrastruktúra sérülése. Így a porviharok egyedül Észak-Afrikában évente kb. 13 milliárd dollár pénzügyi veszteséget okoznak, miközben az egy-egy vihar által okozott kár is több százmillió dollár lehet (World Bank, 2019). A gazdasági károkon kívül azonban vannak a növényzetet vagy a talajt érő, gyakran hosszú távú környezeti károk is. A felszínt borító vegetáció csökkenése növeli a szélnek való kitettséget, az intenzív felszínhasználat (pl. növényzet kiirtása, mélyszántás) rombolja a felszínközeli, szerves anyagban gazdag talajréteget, ami a talaj stabilitásának és szerkezetének fenntartásában, illetve a talaj erodálhatóságának csökkentésében játszik fontos szerepet (UNEP–WMO–UNCCD, 2016).

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave