Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


Hidrológiai veszélyek

Ez a fejezet a gondot okozó sok és kevés víz kérdéseivel foglalkozik. A sok víz általában a vizek el-, illetve levezetési veszélyeit jelenti. A fejezet áttekinti az árvizek különböző típusait, humán és pénzügyi következményeit, illetve külön tárgyalja az árvizek sajátos, de a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb, pusztító fajtáját, a villámárvizeket. Szó esik a nem levezetődő víz a Kárpát-medencére jellemző, jelentős károkat okozó formájáról, a belvízről, valamint a vízhiányt jelentő aszályról is, ami a Föld számos régiójában a legsúlyosabb természeti veszély. A talaj és szélerózió veszélye is ebben a fejezetben kerül elemzésre.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave