Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A természeti veszélyek és katasztrófák humán vonatkozásai

A természeti veszélyek és katasztrófák hatásának elsődlegesen mért paramétere humán alapú, azaz azt vizsgálják, hogy hány ember sérült vagy halt meg, illetve érintett az esemény következtében. A másik mérőszám az okozott kár értéke és annak természeti-társadalmi következményei. Az elsődleges paraméterekkel kapcsolatban a mortalitás kiterjedt epidemiológiai elemzéseket serkentett. Ez a mérőszám jellemzően a sokkal jobban dokumentált katasztrófákról szól, és kevéssé a sokkal tágabb kört érintő természeti veszélyekről. Míg a veszélyek folyamatosan jelentenek kockázatot, a legtöbb halálesetet a viszonylag kisszámú, de súlyos katasztrófaesemény okozza, például a 2004-ben végigsöprő cunami Szumátrán és a 2010-es földrengés Haitin együttesen félmillió ember haláláért felelős (1.5. táblázat).

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave