Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A villámárvizek folyamatának területi és időbeli sajátosságai

A villámárvizek nem nagy kiterjedésű, átlagosan néhány 10–1000 km2-es vízgyűjtőkhöz kapcsolódnak, de kialakulásuk jelentősen függ a domborzati viszonyoktól. Villámárvizek jellemzően a folyó felső, eróziós szakaszain alakulnak ki (6.4. ábra: 1. zóna). A villámárvíz jellege a csapadék intenzitásán, eloszlásán és a domborzati paramétereken túl (pl. lejtőszög, völgysűrűség) érzékenyen változik a talaj típusától, vastagságától és különösen víztartalmától függően is. A telítettséghez közeli nedvességi állapot egy adott vízgyűjtőn a gyors lefolyást segíti elő, hiszen ilyen esetekben a beszivárgás már csak korlátozott mértékben lehetséges. Jelentős meghatározó tényező még a területhasznosítás jellege, azon belül is a vegetációborítás típusa és sűrűsége, illetve a felszín antropogén beépítettsége és a lefolyást akadályozó (pl. mezsgyék, erdősávok) vagy elősegítő (pl. egyenes csatornák, merőleges szántás) formák megléte.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave