Takács András

Modern vállalatértékelés


Diszkontált eredmény

Amint az előző fejezetben részletesen bemutattam, a hozamalapú értékelés során az amerikai irodalom és gyakorlat által favorizált cash-flow-alapú megközelítés tekinthető dominánsnak, ahol tehát a hozamot a vállalat által a jövőben várhatóan realizált pénzáramlásokkal azonosítjuk. Meg kell említeni ugyanakkor azt is, hogy – főként a német szakemberek körében, az Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) által kibocsátott német értékelési standardok (IDW, 2008) keretein belül – a számviteli eredményre alapozott hozamérték is létező és bizonyos szituációkban nagyon is releváns megközelítés. E megközelítés hívei azzal érvelnek, hogy a cash-flow-számítás során a számviteli eredmény korrigálására felhasznált mérlegváltozások időben rendkívüli mértékben ingadozhatnak, egyedi hatásoktól függnek, így egy adott év esetében jelentős torzítást okoznak. Ezzel szemben jellemzően a számviteli eredmény sokkal stabilabb trendet követ a vállalkozások többségénél, így annak előrejelzése is megbízhatóbban elvégezhető, ezáltal pedig jobb a mérőszáma a „hozam”-nak, mint az említett mérlegváltozások (nettó befektetett eszközök, forgótőke, finanszírozási kötelezettség) számbavétele után adódó cash-flow. Mindezt saját empirikus kutatásaim (Takács, 2007, 2014) is alátámasztják, melyek során magyar és nemzetközi vállalati mintán is kimutattam, hogy az eredményalapú részvényértékek szignifikáns és erős együttmozgást mutatnak a részvényárfolyammal.

Modern vállalatértékelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 663 4

A vállalatértékelés az üzleti tudományok önálló területeként több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Az eltelt évtizedek során kutatók százait foglalkoztatta az a kérdés, hogy miként lehet a vállalat, illetve a vállalati üzletrész valódi, belső értékét definiálni és meghatározni, ami a szakterület jelentős fejlődését, nagy jelentőségű tudományos eredmények megszületését eredményezte. A vállalatértékelés azonban jóval több egy elméleti tudománynál, hiszen a cégértékbecslés komoly gyakorlati jelentőséggel bír a mindennapi gazdasági életben, legyen szó akár adásvételi ügyleteket, vállalati fúziókat, átszervezéseket, menedzsmentkompenzációs-rendszerek kidolgozását megalapozó üzleti tanácsadásról, befektetési tanácsadásról vagy peres eljárásokban végzett igazságügyi szakértői, illetve magánszakértői tevékenységről.

A könyvben a szerző saját oktatói, kutatói és gyakorlati tapasztalatára építve kettős célt valósít meg. Egyrészt a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók, kutatók, hallgatók vagy egyszerűen csak a téma iránt érdeklődők számára tudományos igényességgel összeállított áttekintést ad a vállalatértékelés tudományának jelenlegi állásáról és a széles körben ismert nemzetközi gyakorlati standardokról. Ugyanakkor anonimizált, de minden esetben valós értékelési szituációt szemléltető példákon, esettanulmányokon keresztül a szakmában dolgozó gyakorlati szakemberek számára olyan modern gyakorlati ismereteket közvetít, amelyek felhasználásával a mai kor kihívásainak megfelelő, magas színvonalú, szakmai vitákban biztonsággal megvédhető értékelési jelentések, szakvélemények készíthetők.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-modern-vallalatertekeles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave