Takács András

Modern vállalatértékelés


Fordított DCF modellek

A 2000-es évek második felében jelentek meg az első olyan írások, melyek a DCF módszerben rejlő szubjektivitást és az abból eredő becslési kockázatot emelték ki, és e szubjektív elemek csökkentésére vonatkozó megoldási javaslatot is megfogalmaztak (Ulbert–Takács–Posza, 2019). Az elsők között Montier (2009) írta le azt, hogy egy viszonylag egyszerű szemléletváltás eredményeképpen a DCF módszer becsült paramétereinek száma csökkenthető, ezáltal az értékelés megbízhatóbbá tehető. Javaslata szerint meg kell fordítani a modell logikáját. A hagyományos DCF megközelítés a jövőbeli hozamok jelenértékének meghatározására irányul, mely során egy vélt növekedési rátával képzett jövőbeli hozamsort egy szintén becsült jövőbeli tőkeköltséggel diszkontálunk, majd a kapott jelenértéket a részvények számával elosztva adódik a részvény célára. Ezt az árat az aktuális tőzsdei árfolyammal összevetve következtethet a befektető az értékpapír alul- vagy túlértékeltségére. A Montier által leírt „fordított DCF modell” (reverse DCF model) ugyanakkor az aktuális tőzsdei árfolyamot adottnak véve az értékelést végző befektetők által a számításaik során alkalmazott növekedési ráta (implied growth rate) megállapítására koncentrál. A fordított DCF modell az utolsó ismert éves cash-flow-ból indul ki, a diszkontáláshoz a jelenben ismert tőkeköltséget veszi alapul, így arra a kérdésre keresi a választ, hogy a jelenlegi cash-flow milyen mértékű növekedésének kellene bekövetkeznie a jövőben ahhoz, hogy az így keletkező jövőbeli hozamsor jelenértéke éppen az aktuális részvényárfolyamot adja. Másképpen fogalmazva: a befektetők milyen növekedési rátával számoltak, melynek eredményeképpen az aktuális árfolyam adódott. Az alul- vagy túlértékeltséget ezután szakértői elemzéssel, a jelenben érvényes piaci viszonyok, illetve megfelelő benchmarkok alapján ítélhetjük meg. Azt a kérdést kell megválaszolni, hogy az alkalmazott növekedési ráta reális-e. Ha az elemző úgy látja, hogy a vállalat az alkalmazottnál nagyobb növekedésre is képes lesz a jövőben, akkor a részvényt alulértékeltnek, ellenkező esetben túlértékeltnek minősíti. A fordított modell tehát koncepcióját tekintve egy ponton tér el jelentősen a hagyományos DCF modelltől, mégpedig abban, hogy eredményváltozója nem a belső érték (intrinsic value), hanem a tőzsdei ár.

Modern vállalatértékelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 663 4

A vállalatértékelés az üzleti tudományok önálló területeként több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Az eltelt évtizedek során kutatók százait foglalkoztatta az a kérdés, hogy miként lehet a vállalat, illetve a vállalati üzletrész valódi, belső értékét definiálni és meghatározni, ami a szakterület jelentős fejlődését, nagy jelentőségű tudományos eredmények megszületését eredményezte. A vállalatértékelés azonban jóval több egy elméleti tudománynál, hiszen a cégértékbecslés komoly gyakorlati jelentőséggel bír a mindennapi gazdasági életben, legyen szó akár adásvételi ügyleteket, vállalati fúziókat, átszervezéseket, menedzsmentkompenzációs-rendszerek kidolgozását megalapozó üzleti tanácsadásról, befektetési tanácsadásról vagy peres eljárásokban végzett igazságügyi szakértői, illetve magánszakértői tevékenységről.

A könyvben a szerző saját oktatói, kutatói és gyakorlati tapasztalatára építve kettős célt valósít meg. Egyrészt a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók, kutatók, hallgatók vagy egyszerűen csak a téma iránt érdeklődők számára tudományos igényességgel összeállított áttekintést ad a vállalatértékelés tudományának jelenlegi állásáról és a széles körben ismert nemzetközi gyakorlati standardokról. Ugyanakkor anonimizált, de minden esetben valós értékelési szituációt szemléltető példákon, esettanulmányokon keresztül a szakmában dolgozó gyakorlati szakemberek számára olyan modern gyakorlati ismereteket közvetít, amelyek felhasználásával a mai kor kihívásainak megfelelő, magas színvonalú, szakmai vitákban biztonsággal megvédhető értékelési jelentések, szakvélemények készíthetők.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-modern-vallalatertekeles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave