Takács András

Modern vállalatértékelés


Reálopciós értékelés

A reálopció-elmélet kialakulása az 1980-as évek elejére vezethető vissza. A vállalatértékeléssel foglalkozó szerzők körében ekkor jelent meg az a gondolat, hogy az addigra szinte egyeduralkodóvá vált DCF megközelítés helyett más módon is lehet, illetve kell a beruházásokat értékelni. Myers (1984) az elsők között javasolta, hogy a beruházásokat a DCF-szemlélet helyett a pénzügyi piacokon már jól ismert opciós megközelítéssel kell értékelni. Ugyanebben az évben Kester (1984) nagyon hasonló érveket fejtett ki. A jelenlegi szakirodalom e két tanulmányt együttesen tekinti a reálopció-elmélet alapkövének. A reálopciók általános ismertetése korábbi műveimben (Takács, 2008b, 2015) megtalálható, emellett az elmélet utóbbi négy évtizedben bekövetkezett fejlődéséről Csapi (2018) műve ad részletes összefoglalót.

Modern vállalatértékelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 663 4

A vállalatértékelés az üzleti tudományok önálló területeként több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Az eltelt évtizedek során kutatók százait foglalkoztatta az a kérdés, hogy miként lehet a vállalat, illetve a vállalati üzletrész valódi, belső értékét definiálni és meghatározni, ami a szakterület jelentős fejlődését, nagy jelentőségű tudományos eredmények megszületését eredményezte. A vállalatértékelés azonban jóval több egy elméleti tudománynál, hiszen a cégértékbecslés komoly gyakorlati jelentőséggel bír a mindennapi gazdasági életben, legyen szó akár adásvételi ügyleteket, vállalati fúziókat, átszervezéseket, menedzsmentkompenzációs-rendszerek kidolgozását megalapozó üzleti tanácsadásról, befektetési tanácsadásról vagy peres eljárásokban végzett igazságügyi szakértői, illetve magánszakértői tevékenységről.

A könyvben a szerző saját oktatói, kutatói és gyakorlati tapasztalatára építve kettős célt valósít meg. Egyrészt a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók, kutatók, hallgatók vagy egyszerűen csak a téma iránt érdeklődők számára tudományos igényességgel összeállított áttekintést ad a vállalatértékelés tudományának jelenlegi állásáról és a széles körben ismert nemzetközi gyakorlati standardokról. Ugyanakkor anonimizált, de minden esetben valós értékelési szituációt szemléltető példákon, esettanulmányokon keresztül a szakmában dolgozó gyakorlati szakemberek számára olyan modern gyakorlati ismereteket közvetít, amelyek felhasználásával a mai kor kihívásainak megfelelő, magas színvonalú, szakmai vitákban biztonsággal megvédhető értékelési jelentések, szakvélemények készíthetők.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-modern-vallalatertekeles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave