Takács András

Modern vállalatértékelés


Német értékelési standardok (IDW)

A hazai vállalatértékelési szakmára tett vitathatatlan hatása miatt az IVS mellett szükségszerűnek érzem megemlíteni és röviden összefoglalni a német értékelési standardokat is. Németország azon fejlett országok közé tartozik, ahol a vállalatértékelési tevékenységet saját, helyi standardok szabályozzák. A Német Könyvvizsgálók Intézete (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, IDW) által kiadott Vállalatértékelések készítésének alapelvei (Grundsätze zur Durchführung der Unternehmensbewertungen) című ún. S1 standard remek példát szolgáltat arra, hogy milyen is egy alaposan kidolgozott, komoly hagyományokkal rendelkező, időtálló, jól működő helyi módszertani szabálygyűjtemény, amely alkalmas arra, hogy a különböző könyvvizsgálók vagy értékelési szakemberek által elvégzett vállalatértékelések azonos alapelvek és egységes módszertan szerint készüljenek. Az említett időtállóság tetten érhető például abban, hogy a standard e könyv írásakor hatályos változata 2008 óta van érvényben. Az alábbiakban összegzem a dokumentumban foglalt legfontosabb elveket, külön kiemelve azokat a pontokat, ahol az IVS-hez képest jelentős eltérés mutatkozik.

Modern vállalatértékelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 663 4

A vállalatértékelés az üzleti tudományok önálló területeként több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Az eltelt évtizedek során kutatók százait foglalkoztatta az a kérdés, hogy miként lehet a vállalat, illetve a vállalati üzletrész valódi, belső értékét definiálni és meghatározni, ami a szakterület jelentős fejlődését, nagy jelentőségű tudományos eredmények megszületését eredményezte. A vállalatértékelés azonban jóval több egy elméleti tudománynál, hiszen a cégértékbecslés komoly gyakorlati jelentőséggel bír a mindennapi gazdasági életben, legyen szó akár adásvételi ügyleteket, vállalati fúziókat, átszervezéseket, menedzsmentkompenzációs-rendszerek kidolgozását megalapozó üzleti tanácsadásról, befektetési tanácsadásról vagy peres eljárásokban végzett igazságügyi szakértői, illetve magánszakértői tevékenységről.

A könyvben a szerző saját oktatói, kutatói és gyakorlati tapasztalatára építve kettős célt valósít meg. Egyrészt a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók, kutatók, hallgatók vagy egyszerűen csak a téma iránt érdeklődők számára tudományos igényességgel összeállított áttekintést ad a vállalatértékelés tudományának jelenlegi állásáról és a széles körben ismert nemzetközi gyakorlati standardokról. Ugyanakkor anonimizált, de minden esetben valós értékelési szituációt szemléltető példákon, esettanulmányokon keresztül a szakmában dolgozó gyakorlati szakemberek számára olyan modern gyakorlati ismereteket közvetít, amelyek felhasználásával a mai kor kihívásainak megfelelő, magas színvonalú, szakmai vitákban biztonsággal megvédhető értékelési jelentések, szakvélemények készíthetők.

Hivatkozás: https://mersz.hu/takacs-modern-vallalatertekeles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave