Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


Bevezetés

A digitalizáció az elmúlt néhány évben vált forró témává, nemcsak a kutatók, de a vállalati gyakorló szakemberek körében is. A kis- és közepes vállalatok vezetői aggódva szemlélik a változásokat, attól tartva, hogy ebből az átalakulásból ők fognak vesztesként kijönni. És lehet, hogy sok vállalkozás számára problémák sorát fogják okozni ezek a változások. De nagy valószínűséggel a multinacionális vállalatok leányvállalatainak sem annyira könnyű a digitális transzformáció. És amint Szalavetz Andrea tanulmányából láthatjuk, egy kevésbé fejlett országban, amilyen Magyarország is, ez az átalakulási folyamat többszörösen terhelt. Míg Szalavetz Andrea tanulmánya – bár vállalati adatok alapján – makroszintű szemszögből vizsgálta a digitalizáció okozta változásokat, én inkább a vállalati nézőpontot használom és ütköztetem a vizsgált tanulmánnyal. Ehhez először röviden értelmezem Szalavetz Andrea tanulmányát. Ezután reflektálok rá, először néhány kérdést, megjegyzést megfogalmazva, majd bemutatva két másik narratívát, amely a digitalizáció vállalati működésre gyakorolt hatását érzékelteti. A következő rész a témában született saját, vállalati szintű eredmények rövid ismertetésével foglalkozik. A fejezetet néhány következtetés és egy javaslat zárja.

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave