Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


A termelő vállalatok szolgáltatóvá válnak

A digitalizáció segítségével a vállalatok egyre inkább specializált, testre szabott termékeket képesek előállítani. A termelő vállalatok szolgáltatóvá válnak. Egy okosgyárban, ahol az ilyen termékek elkészülnek, minden termék egyedi, RFID-chippel felszerelt, amely az egyes gépeknek mutatja, milyen megmunkálási lépésre van szüksége a terméknek. Egy ilyen gyárnak viszont szoros kapcsolatban kell lennie a vevővel a pontos igények egyeztetése érdekében. A hagyományos gondolkodásmód, amelyben a vállalat eladja az előállított terméket, megfordul. A szolgáltatóvá vált vállalat a vevői igényből indul ki, a vevő problémájára keres teljes körű megoldást, ami nem is csak a terméket, hanem a teljes termék-szolgáltatás csomagot takarja. Amennyiben tehát egy ilyen gyár működik, annak nyitnia kell a mosolygörbe mindkét felének irányába: a terméktervezés, valamint a vevői kapcsolatok ápolása felé is. Ha a hazai leányvállalatokat mindkét irányba elengedik, akkor azzal radikálisan növekedhet a hozzáadottérték-termelő képességük.

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave