Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


Hibrid SOE-k a visegrádi országokban

Ahogy fentebb is jeleztük, a különféle adatbázisok az állami tulajdonú cégek valamilyen hagyományos definícióját (általában többségi állami tulajdon, vagy valamilyen küszöbérték feletti tulajdonlás) alkalmazzák. Azonban a mai SOE-k lényeges tulajdonsága, hogy az állam jóval kisebb tulajdonrészt birtokol, a magánbefektetők tulajdoni hányada pedig a korábban megszokottnál sokkal nagyobb. Ehhez kapcsolódva a SOE egy új fajtája is megjelent, melyben az állami tulajdonrész vagy nem feltétlenül jelent állami irányítást, vagy az állami irányítás jelentős tulajdoni hányad nélkül is gyakorolható – vagyis nincs szoros kapcsolat az állam részesedésének nagysága és tulajdonosi befolyásának mértéke között (Diefenbach–Sillence, 2011; Bruton et al., 2015). Ezek az újdonságok a visegrádi országokban is megfigyelhetők (ld. pl. az új EU-tagok esetében Matuszak–Szarzec; 2018; Lengyelországban ld. Baltowski–Kozarzewski, 2016, vagy Magyarországon ld. Szanyi, 2016, vagy kifejezetten egy magyar állami tulajdonban lévő cég esetében ld. Antalóczy–Sass, 2018). Miért fontos ez a különbségtétel? Az állami tulajdonú cégeket korábban bizonyos társadalmi vagy gazdasági célok érdekében alapították (munkahelyteremtés általánosságban vagy bizonyos csoportok számára, stratégiai jelentőségű kutatás-fejlesztés végrehajtása, közszolgáltatások nyújtása stb.). Manapság a magántulajdoni részesedés növekedésével egyes állami tulajdonú cégek úgy működnek, mintha teljesen magánkézben lennének, és ezért profitmaximalizálásra törekszenek. Így az SOE-k gyakorlatában gyakran jelennek meg vegyesen a kereskedelmi és nem kereskedelmi (vagy profit és nem profit) célok (Európai Bizottság, 2016).

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave