Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


Előszó

A Világgazdasági Tudományos Tanács (VTT) működésének második éve, ha nem is kiegyensúlyozott, de a későbbieket tekintve mindenképpen „normális” világgazdasági helyzetben indult. Több éve tartó globális és helyi konfliktusok várt enyhülése, a 2008-as válság végleges meghaladásának egyre erősödő reménye, a technológiai forradalom további felgyorsulása – mindez táplálta a lassan tartóssá váló növekedési és jóléti illúziókat. Világgazdasági aggályok inkább csak egyes nagyhatalmak olykor erratikus viselkedése, túlzott ambíciói, a szétterülő migrációs folyamatok és – elsősorban – a mindezzel összefüggő környezeti veszélyek miatt támadtak. Az összkép azonban egy kedvező konjunkturális helyzetben mindenképpen inkább optimista volt. Még 2019 végén is…

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave