Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


Összegzés

A kelet- és közép-európai országok gazdaságiszerkezet-átalakítása az 1990-es évektől az FDI által vezérelt fejlődési pályát követte, ami a jelenleg stagnáló termelékenység és versenyképesség átmeneti növekedéséhez vezetett Kelet-Közép-Európában. A szakirodalom azt állítja, hogy a külföldi közvetlentőke-befektetéseknek a fejlett országok növekedésére van a legjelentősebb hatásuk, amelyek képesek kihasználni a külföldi befektetések előnyeit (Alfaro et al., 2004). A túlnyomórészt FDI típusú tőkebefektetésektől függő piacgazdaságokban az FDI gazdasági növekedésre gyakorolt pozitív hatása hosszú távon lecsökken (Mencinger, 2003; Carkovic–Levine, 2005; Gál–Schmidt, 2017). Egyes tanulmányok szerint a relatíve fejlettebb régiók vonzzák a több FDI-t, és több tanulmány fordított oksági összefüggésre utal az FDI és a gazdasági fejlődés között. Getzner és Moroz (2020) szerint nem az FDI befolyásolja a növekedési különbségeket, hanem a regionális gazdasági növekedés jelentősen függ a múltbeli gazdasági növekedéstől. Ezért nincs egyértelmű és egyirányú oksági kapcsolat az FDI és a fejlettségi mutatók között. A hatás különösen markáns Kelet-Közép-Európában, ahol az FDI-vezérelt gazdaságok növekedése és felzárkózása is lassúbb annál, mint korábban várták. Völlmecke és társai (2016) rámutatnak arra, hogy az FDI önmagában nem képes a fejlett nyugati-európai országokkal való jövedelemkonvergencia elősegítésére a kelet-közép-európai országokban.

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave