Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


Az AKP külpolitikája

A korábbi külpolitika egyik hagyományos eleme a Nyugat-orientáltság volt. A kemalista megközelítésben Törökország számára a nyugati világhoz tartozás jelentette a civilizációs utat. A hidegháború nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a törekvés beteljesüljön: nemcsak a NATO-tagságot, de az európai intézményrendszerhez való kapcsolódást is elősegítette. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a történelmi tapasztalatok része volt a Nyugattal szembeni bizalmatlanság is: az Oszmán Birodalom idején a kapitulációk és a gazdasági befolyás, a birodalom felosztása és a sèvres-i béke igazságtalansága traumatikus emlékek maradtak. A biztonságorientált külpolitika tehát a külső fenyegetettségérzeten alapult, a szomszédokkal történelmi okok miatt fennálló és a hidegháború által is felerősített ellentétek a külkapcsolatok realista felfogását erősítették.

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave