Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


A brazil kapitalizmusváltozat

A brazil gazdasági rendszer elemzésének nagyon kiterjedt irodalma van, megszámlálhatatlan jelzővel illetik a kapitalizmus brazil válfaját, a brazil fejlesztő állam különböző variánsait. A VoC-irodalmakban, de más téren is kifejezetten divatos egy vagy két jelzővel leírni egy adott modellt, amely aztán önálló életre kel, és megkülönbözteti az adott rendszert (ideáltípust) a versenytársaitól. Minden igyekezetünk ellenére a brazil kapitalizmusváltozat megkülönböztetésére egyelőre nem tudunk egy vagy két ilyen varázserejű jelzőt kiemelni, mert az akaratlanul is egyoldalúvá tenné a brazil modell bemutatását. A szakirodalomban található hívószavak (mint például hierarchikus, informális kapcsolatokon alapuló, államilag irányított, trópusi, szociális developmentalista, ragadozó, korrupt, családi vállalkozásokon alapuló) mind megállják a helyüket bizonyos részterületek tekintetében, de elfedik a rendszer komplexitását, sokszínűségét, amely a brazil modell egyediségét adja.

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave