Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


Az állami szerepvállalás történelmi perspektívában

Brazília modern kori gazdaságtörténete politikai, intézményi és gazdaságpolitikai tekintetben is igen változatos volt. A gyakran nosztalgiával emlegetett 1930–80 közötti időszakban Brazília a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai közé tartozott. Általánosan elmondható, hogy eközben mindvégig az importhelyettesítő iparosítás gazdaságpolitikai stratégiáját alkalmazták, mégsem tekinthető egységesnek ez az időszak, mint ahogy az azóta eltelt közel fél évszázadot is változások és változtatási kísérletek tarkították. Ez adja a történeti áttekintés szükségességét, hiszen a napjainkban megfigyelhető gazdasági és társadalmi viszonyok és problémák nem érthetőek meg a múltbeli folyamatok és gazdaságpolitikai beavatkozások ismerete nélkül.

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave