Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


A politikai rendszer, a tulajdonviszonyok és a koordinációs mechanizmusok

A politikai rendszer alapvető vonásainak ismeretében (ld. 2. fejezet) az alábbiakban Kornai (2016) rendszerparadigmájának szellemében a politikai rendszer, a tulajdonviszonyok és a koordinációs mechanizmusok hármasára koncentrálunk. A klasszikus kapitalista-szocialista rendszer tipológiában a brazil viszonyok leírása nehézségekbe ütközik. A politikai rendszer ugyan biztosítja a magántulajdon védelmét (még a baloldali fordulat idején sem került sor állami kisajátításokra, mint például Venezuelában vagy Bolíviában), de a brazil privatizáció egyik legfontosabb egyedi vonása az volt, hogy sok esetben az állami befolyást kreatív és innovatív módokon tartották fenn (bővebben ld. Musacchio–Lazzarini, 2014 leviatán, azaz mindenható állam mint kisebbségi tulajdonos modelljét).

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave