Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A politikai gazdaságtan gyökerei

A 17. század második felére a kapitalizmus fejlődésében új jelenségek terjedtek el. A nagy kereskedelmi társaságok igyekeztek megőrizni kiváltságaikat, ebből a körből került ki a merkantilista szerzők többsége is. Ennek ellenére az országok, régiók közötti árkülönbségek kezdtek kiegyenlítődni, a profit csökkenni. A kereskedők érdeklődése a termelés felé fordult, gyakran integrálták a vállalkozásukba. Az átalakulás ennél is lényegesebb forrása, hogy a céhmesterek egyre nagyobb számban fogtak kapitalista vállalkozásba. A termelő tőkések azután a kereskedelem területén is szerencsét próbáltak. A merkantilista versenykorlátozás már egy meglehetősen széles réteg érdekeit sértette.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave