Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A 18. századi közgazdasági gondolkodás szellemi háttere

A közgazdasági gondolkodás egész történetére igaz, hogy más tudományágak eredményei hatottak rá. Különösen intenzív volt más tudományterületek befolyása abban az időszakban, amikor a közgazdaságtan mint önálló tudomány kialakult, és amikor tudósok gyakran műveltek több tudományterületet, képesek voltak egyszerre átlátni a fizika, a matematika, a filozófia terén történt haladást. Az alábbiakban két témát emelünk ki. Mind a fiziokraták, mind Adam Smith közgazdasági gondolkodása a természetjogra épült, ami a görögök óta végigkísérte az európai filozófiát, de – mint látni fogjuk – jelentős tartalmi változásokon ment keresztül a 18. századig. Az elmélettörténet-könyvek általában egy bekezdés erejéig meg szoktak emlékezni arról, hogy a fiziokratákra, illetve Adam Smithre hatott a newtoni mechanika, a formálódó természettudományos világkép és korabeli filozófia. Mi most egy kicsit részletesebben szemügyre vesszük azt a filozófiai hátteret, ami a megszülető új tudomány módszertanát befolyásolta.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave