Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A felvilágosodás és a közgazdasági gondolkodás

A felvilágosodás sokszínű szellemi áramlat volt Európában és Észak-Amerikában. Az időbeli elhatárolásáról megoszlik a történészek véleménye. Vannak, akik a 17. század nagy részét is idesorolják, vannak, akik csak a 18. századra korlátozzák, az „értelem korának” nevezve a megelőző időszakot. Az egyes irányzatokat országokhoz szokták kötni, legismertebbek a francia felvilágosodás gondolkodói, illetve művei. A gazdasággal kapcsolatos nézeteik a fiziokratizmus keretében jelentek meg. A közgazdasági gondolkodás szempontjából azonban a skót felvilágosodás hozott korszakváltást, hiszen ennek egyik alakja Adam Smith. Róla majd külön fejezetben lesz szó, ebben a fejezetben Smith szűkebben vett szellemi környezetét mutatjuk be, kiemelve David Hume-ot.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave