Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A klasszikus politikai gazdaságtan

A 18. század második felére Angliában és Skóciában a kapitalista piacgazdaság megerősödött, a hagyományos antikapitalista, piacellenes beállítottságok, ideológiák meggyöngültek. A gazdaság működésének kereteit a világ első alkotmányos monarchiája biztosította. Az angol kézműipari termékek iránt viharos gyorsasággal nőtt a külföldi kereslet, ami hatalmas profitokat hozott. Ez a környezet ösztönzően hatott a technikai újításokra. Az ipari forradalom kezdetét 1769-től, James Watt találmányától, a gőzgéptől számítjuk. A gőzenergia felhasználása átalakította a kor két fontos iparágát, a textil-, valamint a vas- és acélipart. A közlekedésben áttörést hozó gőzhajót és gőzmozdonyt az 1800-as évek elején alkották meg. A technikai változások nyomán átformálódott a társadalom egésze, megindult az ipari nagyvárosok kialakulása, ahol a kapitalista vállalkozókkal, tőkésekkel szemben egyre gyarapodott a nyomorúságos körülmények között élő munkások száma.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave