Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


Adam Smith, a morálfilozófus

Adam Smitht gyakran nevezik a közgazdaságtan atyjának. Ahhoz azonban, hogy közgazdasági nézeteit értelmezni tudjuk, meg kell ismernünk azt a szélesebb gondolatrendszert, amelynek keretében a gazdasági elmélete elhelyezkedik. Smith nemcsak hogy filozófiaprofesszorként élte az életét, de szándékában sem állt egy önálló tudományág megalapítása. Eredetileg A nemzetek gazdagságát a kormányzat és jog elveiről szóló nagyobb összefoglaló munka részének szánta. Korának gyermekeként műveiben összefonódva jelentek meg azok kérdések, vizsgálódások, amelyek ma elkülönülten a filozófia, az etika, a politológia, a közgazdaság-tudomány vagy éppen a jogtudomány területére tartoznak. Ma úgy mondanánk – abban a korban még nem értelmezhető kifejezéssel élve ‒, hogy interdiszciplináris megközelítést alkalmazott. Világszemléletében megtaláljuk azokat az elemeket, amelyek a skót felvilágosodás szerzőire általában jellemzőek, azaz Newton és a természetjog befolyását.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave