Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


Thomas R. Malthus és David Ricardo: a vitatkozó jó barátok

Adam Smith után a közgazdasági gondolkodás következő mérföldkövét David Ricardo jelölte ki A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei című, 1817-ben megjelent munkájával. Ebben egyfelől épített Thomas Robert Malthus népesedéssel kapcsolatos nézeteire, másfelől a saját téziseit Malthusszal vitázva fejtette ki, ezért vele kell előbb megismerkednünk. A vitás kérdések részben Smith lelkes francia tanítványa, Jean-Baptiste Say egyes tézisei kötődtek, a „Say-törvény” vagy „Say-dogma” pedig az 1929–33-as gazdasági válság után, Keynes munkásságában is előkerül, ezért őt sem kerülhetjük meg.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave