Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


John Stuart Mill, az átmenet embere

Ricardo fő művének 1817-es kiadása után egyfelől a szerző nagy tekintélynek örvendett, másfelől azonban a halála utáni években kezdtek gyűlni azok a mozzanatok, amelyek kikezdték a ricardói közgazdaságtan magyarázó erejét. Egyre több adat mutatta, hogy a malthusi népesedéselmélet és a mezőgazdaságban a hosszú távon csökkenő hozadék nem igazolható, ami a ricardói modell alapfeltevéseit ingatta meg. A kapitalizmussal kapcsolatos szocialista és humanista kritikák is gyarapodtak. Ebben a környezetben lépett színre John Stuart Mill. Személyében a klasszikus iskola még egy sokoldalú társadalomtudóst fel tudott mutatni Smith mellett. Mill képes volt arra, hogy A nemzetek gazdagsága óta eltelt több mint fél évszázad változásait figyelembe véve, az általa fiatalon elsajátított ricardói keretekben megújítsa a klasszikus politikai gazdaságtant. Nyitott volt saját kora szellemi áramlatai iránt, az új gondolatok befogadásával azonban eklektikussá tette a klasszikus tanításokat, és már átmenetet képezett egy új korszak, a marginalista forradalom felé.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave