Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


Lázadás a kapitalizmussal szemben

A 18. század folyamán a kapitalizmus kialakulása súlyos társadalmi problémákat hozott magával. Számos politikus, filozófus és más társadalomtudós nem fogadta el a klasszikus politikai gazdaságtan világképét, és nem számítottak arra, hogy a piac szabad működése segít megszüntetni a munkástömegek nyomorát. Angliában, Franciaországban és Németországban egyaránt szocialista gondolatok bukkantak fel, amelyek nagyon sokszínűek voltak, és annyi közös vonás volt bennük, hogy a társadalmi intézmények átalakítását célozták meg a szegénység, a nyomor és egyenlőtlenség megszüntetése érdekében. A következőkben csak felvillantunk néhány gondolatot a korai szocialistáktól, a középpontba Karl Marxot állítjuk, akinek óriási hatása lett a mi térségünk, Közép- és Kelet-Európa történelmére. Utána azt is bemutatjuk, hogy gondolatrendszere hogyan vált a 20. századi kelet-európai modernizációs kísérlet eszközévé, amely kísérlet zsákutcába jutott. Végül megnézzük, hogy a reformszocialista közgazdászok hogyan próbáltak kitörni ebből a zsákutcából. Miután sokéves tanári tapasztalatom szerint a 20. századi, különösen a második világháború utáni történelem ismeretében a hallgatók jó részénél súlyos hiányosságok vannak, a megelőző fejezetekhez képest nagyobb teret kell szentelnünk a történelmi háttérnek.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave