Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A neoklasszikus közgazdaságtan

John Stuart Mill bemutatásánál láttuk, hogy munkássága már átmenetet jelentett egy új korszak felé. A következő fejezetben ezt az új korszakot fogjuk megismerni, amely a mai napig a főáramú közgazdaságtan alapját képezi. Nemcsak magát a neoklasszikus iskolát fogjuk tárgyalni, hanem az annak filozófiai hátterét képező etikai irányzat, az utilitarizmus azon elemeit is, amelyek kapcsolódnak a közgazdasági elmélethez. Ezt követően a marginalistákat tanulmányozzuk, akik létrehozták a neoklasszikus ortodoxia alapjait. A neoklasszikus iskolán belül különös figyelmet szentelünk Alfred Marshallnak. A pénzelmélet ebben az időszakban is elkülönült a reálgazdaságra vonatkozó elméletektől, ezért önálló fejezetben tárgyaljuk. A neoklasszikus iskolához kapcsolódik, de elkülönült kutatási területet képez a jóléti közgazdaságtan, amivel szintén megismerkedünk. Ezután áttekintjük a neoklasszikus irányzat két világháború közötti fejlődését.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave