Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A régi és az újabb német történeti iskola, módszertani viták

A 19. század közepén Európa-szerte megjelentek olyan írások, amelyek kritikával illették a klasszikus politikai gazdaságtan elvont, hipotézisekből kiinduló, deduktív elméletalkotását. Angliában, Írországban, Olaszországban, Franciaországban egyaránt találunk olyan szerzőket, akik arra törekedtek, hogy a történetiségnek, a tapasztalatoknak nagyobb teret adó alternatívát kínáljanak a klasszikusokkal szemben. Ugyanakkor ez a megközelítés kétségtelenül Németországban jutott olyan befolyáshoz, hogy iskoláról beszélhetünk, amely nemcsak Nyugat- és különösen Közép- és Kelet-Európára gyakorolt hatást, hanem az intézményi iskolára is, mindenekelőtt az USA-ban.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave